В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В С К И   А П Е Л А Т И В Е Н   С Ъ Д

 

 

 

Бюлетини на предстоящите за разглеждане наказателни дела

АРХИВ

януари – юли 2018 г.

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

25 юни –  01 юли 2018 г.

 

 

25 юни 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 185/2018 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: И. С. Д. (р.1987г.)

 

         Със своя присъда от 12.02.2018 г. по НОХД 785/2017 г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия И. С. Д. за виновен в това, че на 08.06.2016 г. в гр. Русе, при управление на МПС – „Фолксваген Пасат“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, с което по непредпазливост причинил смъртта на И. Д. З. (мъж от гр. Русе, управлявал велосипед към момента на произшествието), поради което и на основание чл. 343 ал. 1, б . „в“, пр. 1., вр. чл. 342 ал. 1, пр. 3, вр. чл. 58а, ал. 4 от НК и чл. 55 ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил на 9 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. Със същата присъда и на основание чл. 343г., вр. чл. 37 ал. 1, т. 7 от НК, съдът е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от защитника на подсъдимия и от частните обвинители.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 198/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: П. Л. Д. (р.1962г.)   

 

         Със своя присъда от 17.04.2018 г. по НОХД 153/2018 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия П. Л. Д. от гр. Кюстендил за виновен, в това, че на 21.08.2017 г., в с. Обнова, обл. Плевен, ул. „Девети септември“, при управление на МПС – товарен автомобил „Волво“, модел ФХ12 с прикачено към него ремарке „Ейзел ТЖА 18“, и двете собственост на „Миленков“ ЕООД гр. Кюстендил, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като се движил в населено място със скорост 84,60 км./ч., при максимално разрешена скорост за ППС от категория С+Е 50 км./ч. и чл. 119 ал. 1 от ЗДвП – като не порпуснал преминаващия по пешеходна пътека пешеходец Л. Г. Н. от с. Обнова, не намалил и не спрял своевременно, с което по непредпазливост причинил смъртта на последната, настъпила по-късно на 21.08.2017 г. в УМБАЛ – Плевен, и деянието е извършено на пешеходна пътека.

         На основание чл. 343 ал. 3, предл. последно, б „б“, предл. 1, вр. ал. 1,  б. „в“, вр. чл. 342 ал.1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 4 години и 6 месеца лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 58а ал. 1 (съкратено съдебно следствие), редуцирал до 3 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години. (условно) Със същата присъда, на основание чл. 37 ал. 1 т. 7 съдът лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от повереника на частните обвинители.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 207/2018 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е: А. Х. А. (р.1945г.)

 

         Със своя присъда от 02.04.2018 г., по НОХД 46/2017 г. Окръжен съд – Габрово е признал подсъдимия А. Х. А. за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление, като пълномощник и представляващ „Джамо комерс“ ЕООД, с. Скалско, община Дряново и като пълномощник и представляващ „Декана“ ЕООД гр. Габрово, избегнал установяването и плащането на данъчни задължния в особено големи размери, както следва:

         - От „Джамо комерс“ ЕООД за 2008 г. корпоративен данък в размер на 3 727,58 лева и ДДС в размер на 3 528,7 лева; за 2009 г. – корпоративен данък в размер на 18 652,10 лева и ДДС в размер на 70 651,89 лева; за 2010 – корпоративен данък в размер на 2092,29 лева и ДДС в размера на 7925,33 лева.

         - От „Декана“ ЕООД за 2010 г. корпоративен данък в размер на 42 929,03 лева и ДДС в размер на 66 693,70 лева; за 2011 год. корпоративен данък в размер на 21 588,51 лева и ДДС в размер на 43 177,02 лева; за 2012 г. корпоративен данък в размер на 10 347,30 лева и ДДС в размер на 20 694,60 лева, като не подал пред ТД на НАП офис гр. Габрово за посочените данъчни периоди данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС, а в подадената Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2008 г., за „Джамо комерс“ ЕООД от 31.03.2009 г., затаил истината, като декларирал занижен финасов резултат, като общият размер на избегнатия за установяване и неплатен корпоративен данък е 99 336,81 лева, а ДДС – 212671,24 лева, или общо за двете дружества – сумата от 312 008,05 лева.

         На основание чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1 т. 1 и т. 2 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 3 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал.1 от НК отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от пет години (условно).

         На основание чл. 45 от ЗЗД, осъдил подсъдимия да заплати на държавата сумата от 312 008,05 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резулат от престъплението.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия. 

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

18 юни –  24 юни 2018 г.

 

 

18 юни 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 187/2018 – 10.00 часа

Подсъдими по процеса са: М. И. М. (р.1993г.) и В. М. М. (р.1985г.)

 

         Със своя присъда от 12.03.2018 г. по НОХД 1230/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите М. И. М. и В. М. М. (и двамата от с. Глава, обл. Плевен) за виновни в това, че:

 

1.     На 24.04.2017 г. в с. Глава, обл. Плевен, в съучастие помежду си като извършители, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнели чужди движими вещи – 2 мобилни телефона и СИМ-карта - всички вещи на обща стойност 74 лева, от владението на собствениците Е. Т. Д. и М. Г. Ц., без съгласието на последните, с намерението противозаконно да ги присвоят.  На основание чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от по 3 години лишаване от свобода за всеки от подсъдимите за това деяние.

 

2.     На 24.04.2017 г., в 10.54 ч., в гр. Искър, обл. Плевен, в съучастие като извършители, използвали платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, на името на М. Г. Ц. (мъж от с. Глава), без съгласието на нейния титуляр, като изтеглили общо сумата от 60 лева от АТМ-устройство, като извършеното не съставлява по тежко престъпление, поради което на основание чл. 249 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 54 от НК, осъдил всеки от двамата подсъдимия на по 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 120 лева.

 

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимите да изтърпят едно общо наказание измежду наложените за двете деяния, а именно по 3 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплатят по 120 лева глоба в полза на държавата.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от подсъдимите.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 110/2018 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е: П. С. С. (р. 1965г.)  

 

         Със своя присъда от 02.10.2017 г. по НОХД 310/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия П. С. С. от гр. Силистра за виновен в това, чe на 02.05.2014 г., в района на гр. Сливо поле, обл. Русе, в интервала км. 20+230 до 20+290 по път II-21 град Русе – град Силистра, при управление на МПСбус, марка „Мерцедес Спринтер“, модел 316 CDI, собственост на ЕТ „Хари-3-Х.Х.“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват“, при което причинил по непредпазливост смърт на повече от едно лице – Д. С. П. от гр. Силистра (р.1940г.) и И. Г. М. от гр. Тутракан (р.1940г.), както и средни телесни повреди на повече от едно лице – на Р. С. К. (жена от гр. Русе, р. 1967г.), Р. Г. Д. от (жена от с. Айдемир, р. 1989г.), Й. Й. С. от гр. Русе (мъж от гр. Русе, р. 1991г.), А. Г. П. (жена от гр. Монтана, р. 1958г.), Р. И. С. (мъж от гр. София, р. 1934г.) и В. В. Н. (момиче от гр. Русе, р. 2006 г.).

         На основание чл. 343 ал. 4 /изм/, вр. ал. 3, б „б“, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 2 ал. 2 от НК, чл. 54 и чл. 58а ал.1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд му наложил наказание в размер на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „общ“ режим.

         На основание чл. 343г., вр. чл. 343 ал. 4 от НК и чл. 37 ал. 1 т. 7 и чл. 49 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от пет години.

         Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 6000 лева на И. Й. С. от гр. Русе като обезщетение за претърпените от гражданския ищец неимуществени вреди в резултат от престъплението ведно със законната лихва.

          Делото е образувано по въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 192/2018 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса е: В. Д. Д. (р.1990г.)

 

         Със своя присъда от 19.04.2018 г., по НОХД 117/2018 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия В. Д. Д. от гр. Луковит за виновен в това, че на 26.05.2017 г. в 21.20 ч., в гр. Луковит, област Ловеч, ул „Димитър Талев“ 2 на банкомат АТМ, собственост на „УниКредитБулбанк“ АД, използвал платежен инструмент – банкова карта, без съгласието на титуляра на картата, като деянието не представлявала по –тежко престъпление, поради което и на основание чл. 249 ал. 1, предл. 1 от НК, вр. с чл. 58 ал. 4 (съкратено съдебно следствие), вр. чл. 55 ал. 1. т. 1 от НК, при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 8 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. 

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

11 юни –  17 юни 2018 г.

 

11 юни 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 177/2018 – 09.30 часа

Подсъдими по процеса са:  Л. Б. М. (р. 1988г.) и М. А. О. (р.1982г.)

 

         Със своя присъда от 10.01.2018 г. по НОХД 1060/2017 г., Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимите Л. Б. М. от гр. Плевен (като извършител) и М. А. О. от с. Згалево (като подбудител и помагач), отнели чужда движима вещ – златно колие 14 карата, 25 грама – на стойност 1750 лева, от собственика В. М. Б. (жена от гр. Плевен), с намерение противозаконно да го присвои, като употребили за това сила и грабежът представлява опасен рецидив. На основание чл. 199 ал. 1, т. 4,вр. с ал.1 алт. 1, вр. с чл. 29, ал. 1 б „А“ и б „Б“, вр. чл. 20, ал. 2 (по отношение на Латин Б. М. ) и чл. 20 ал. 3 и 4 (по отношение на М. А. О.), вр. чл. 54 от НК, първоистанционният съд определил наказания от по 10 години лишаване от свобода за всеки от двамата подсъдими, които наказания да се изтърпят при първоначален строг режим.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби от двамата подсъдими.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 138/2018 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е:  Г. С. Г. (р. 1989г.)

(второ заседание, първото е отложено по молба на защитник)

 

Със своя присъда от 04.01.2018 г., по НОХД 530/2017 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Г. С. Г. от с. Слатина, обл. Ловеч за виновен в това, че на 30.09.2016 г., около 20.40 ч. на околовръстен път II-35, движейки се в посока гр. Троян, при управление на лек автомобил „Мерцедес Ц220“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП – въпреки задължението си като водач да намали скорстта и да спре при възникване опасност за движението – наличие на пешеходци на пътното платно, не спрял и по непредпазливост причинил смъртта на Т. Е. И. (р. 2003г.) от с. Хлевене, обл. Ловеч, като след деянието е избягал от местопроизшествието.

На основание чл. 343 ал. 3, предл. 5, вр. с ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, предл 3 от НК, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и неговия защитник и от частния обвинител и нейния повереник.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 171/2018 – 10.00 часа

Подсъдими по процеса са: Р. К. С. (1975г.) и Н.Т. Х. (1965г.)

 

         Със своя присъда от 12.09.2017 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимият Р. К. С. с помощта на Н. Т. Х. избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 111 146, 04 лева, от които по ЗДДС – 90 104,04 лева и по ЗКПО – 21 042,35 лева на „ИЛ КОМЕРС” ЕООД като Р. К. С.

         1. Съставил и използвал счетоводни документи с невярно съдържание – дневници за покупки на „ИЛ КОМЕРС” ЕООД – В. Търново, съставени на основание чл. 124 ал. 2 от ЗДДС при представяне на информация пред органите по приходите – ТД НАП – В. Търново, като отразила в тях фактури за неполучени в действителност от „ ИЛ КОМЕРС” ЕООД – В. Търново облагаеми доставки от шест различни търговски дружества.

         2. Потвърдил неистина в справки-декларации по ЗДДС на „ИЛ КОМЕРС” ЕООД, подадени по реда на чл. 125 от ЗДДС, като декларирала в раздел Б „Данни за упражнено право на данъчен кредите”, че на „ИЛ КОМЕРС” е начислен ДДС по доставките в общ размер на 90 175,44 лева по фактури за неполучени в действителност облагаеми доставки.

         3. Приспаднал неследващ се данъчен кредит по посочените фактури за неполучени в действителност от „ИЛ КОМЕРС” ЕООД облагаеми доставки в размер на 90 175, 44 лева за 12 отделни подпериода.

         4. За финансовата 2007 г. избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по чл. 93 от ЗКПО в размер на 21 042, 35 лв., като потвърдила неистина в подадената пред ТД НАП – В. Търново годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

На основание  чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 1 и пр. 2 и т. 7, вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26, чл. 36 и чл. 54 от НК Окръжен съд – Велико Търново е осъдил подсъдимия на 3 години лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години (условно).

Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимата Н. Т. Х. за невинна да е извършила в съучастие с Р.К.С.  горепосочените деяния, поради което и на основание чл. 304 от НПК я е оправдал по повдигнатото и от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвинение по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, пр. 1 и пр. 2 и т. 7, вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 от НК. 

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 168/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е:  Е. Г. К. (р. 1998г.)

 

Със своя присъда от 27.03.2018 г., по НОХД 127/2018 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Е. Г. К. от гр. Угърчин за виновен в това, че на 23.09.2017 г., около 22:30 часа, в град Угърчин, Ловешка област, умишлено умъртвил П.Б. Б. от същия град, като убийството е  на лице, намиращо се в безпомощно състояние, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т. 5, вр. с чл. 115 и чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил да изтърпи 12 години лишаване от свобода при първоначен строг режим.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 182/2018 – 11.00 часа

Подсъдими по процеса са:  И. А. Д. (р. 1982г.) и Н. И. Д. (р.1988г.)

 

Със своя присъда от 12.03.2018 г., по НОХД 811/2017 г., Окръжен съд – Русе признал подсъдимия И. А. Д. от гр. Бяла, обл. Русе за виновен, в това, че:

1.     В периода м. ноември 2015 – 17.02.2016 г., в гр. Бяла, обл. Русе, засял и отглеждал 56 броя растения от вида на конопа – марихуана със суха листна маса и нетно тегло 960 грама, със съдържане на ТХК – 2,5 тегловни процента на обща стойност 5 760 лева, в нарушение на установените в ЗКНВП правила, поради което и на основание чл. 354в, ал. 1 и чл. 54 ал.1 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 2 години лишаване от свобода.

2.     В периода 15.02.2016 – 17.02.2016 г., в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 1001,7 гр. марихуана със съдържание на ТХК от 5,2 до 20 тегловни процента, на обща стойност 6010,7 лева, като разпространил от нея на Н. И. Д. 0,125 грама на стойност 0,75 лева, поради което и на основание чл. 354а ал.1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 ал. 1 от НК го осъдил на 2 години лишаване от свобода.

 

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, съдът групирал така наложените наказания, като определил едно общо в размер на 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изтърпяването на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години (условно).

Със същата присъда, Окръжен съд – Русе признал подсъдимия Н. И. Д. от с. Белцов за виновен в това, че в периода 15.02.2016 – 17.02.2016 г., в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, без надлежно разрешително придобил от И. А. Д. високорискови наркотични вещества – марихуана с тегло 0,125 грама и държал общо 26,26 грама мариухана на обща стойност 157,7 лева. На основание чл. 354а ал. 5, вр. с ал. 3, пр. 1 и пр. 2, т. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 54 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд го осъдил да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата, като го оправдал по първоначалното повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл. 354а ал. 3 от НК

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 20/2018 – 11.30 часа

Подсъдимa по процеса e:  Н. Б. (р.1959г.)

 

          Със своя присъда от 29.09.2016 г. по НОХД 95/2016 г. Окръжен съд Ловеч е признал подсъдимата Н.  Б. (р. 1959г.) за виновна в това, че на 22 април 2015 г. в гр. Тетевен, Ловешка област, в отделение „АГ” при МБАЛ „Д-р Ангел Пешев” ЕООД – гр. Тетевен, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – упражняване на медицинска професия, при водене на раждане от Н. И. Г. от с. Глогово, обл. Ловеч, съгласно Наредба 19 и Медицински стандарт „Акушерство и гинекология” , като дежурен лекар, акушер-гинеколог с призната специалност по акушерство и гинекология, нарушила чл. 80 от Закона за здравето във връзка с Правилата за добра медицинска практика – Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”, утвърден с Наредба 19, като:

          - Въвела парентерално (вътрешно) лекарствения продукт „Окситоцин” с голяма концентрация и форсирала въвеждането му на родилката Наташка И. Г. (Нарушение на глава XI, т.1.2.10 от Наредбата)

          -  Не проследила състоянието на родилката и не разпознала наличието на състояние „тесен таз и съмнение за пелви-фетална диспропорция” (Нарушение на глава XII, т. 2.2.5.8 и т. 2.2.5.8.8 от Наредбата),

          като причинила по непредпазливост смъртта на З. П. Г. (р. 2015г, дете на родилката), поради което и на основание чл. 123, ал. 1, предл. 2-ро от НК, първоинстанционният съд определил наказание 2 години лишаване от свобода за Н. Б., изпълнението на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил условно с изпитателен срок от три години. На основание чл. 37, ал. 1, т. 7, предл. 1 от НК, ОС-Ловеч постановил подсъдимата да бъде лишена от право да упражнява лекарска професия за срок от 2 години.

     Срещу така постановената присъда в ОС-Ловеч са постъпили въззивни жалби от подсъдимата и от частните обвинители, чрез техните процесуални представители, на основание на които в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 380/2016 г., по което въззивният съд на 29.03.2017 г. постановил решение, с което изменил присъдата на ОС-Ловеч само в частта за наложеното й наказание „лишаване от право да упражнява лекарска професия” за срок от две години от влизане на присъдата в сила, вместо което Апелативен съд - Велико Търново я лишава от правото да упражнява лекарска професия като акушер-гинеколог за срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила.

След обжалване на решението пред Върховният касационен съд, ВКС постановил решение, с което отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за разглеждане от друг състав на същия съд.

 

13 юни 2018 г. (сряда)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 151/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: И. Н. М. (р. 1963г.)

 

         Със своя присъда от 10.04.2017 г.  г. по НОХД 38/2016, Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия И. Н. М. от гр. София за невинен в това на 14.03.2013 г. около 19.00 в гр. Габрово на ул. „Брянска“ 30, като технически ръководител на строежа на изпълнителя „Топлик“ ООД гр. София по проект „Зелени инвестиции на енергийна ефективност в 13-етажна административна сграда“ да е причинил смъртта на Боряна Х. Б. от гр. Габрово (р. 1979г.), поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност – да е нарушил Заповед № 1 от 27.12.2012 г. за спиране на строежа поради лоши климатични условия, издадена от В. П., упражняваща строителен надзор на обекта, част от строителните книжа, с което да нарушил чл. 163 ал. 1 от ЗУТ и след това, при извършвания монтаж на скеле тип „Мато 1“ да не е спазил изискванията на Ръководство за монтаж от производителя, с което да е нарушил чл. 87 ал. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 и в резултат на това, при влошаване на климатичните условия, изразяващо се в бурен вятър, конструкцията се отделила от сградата и неукрепена (съгласно изискванията за ветрово осигуряване) дъска се отделила от скелето и при падането си причинила несъвместими с живота травми на пострадалата.

         На основание чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Габрово оправдал подсъдимия по повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл. 123 ал. 1 от НК

         На основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Габрово, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 294/2017, по което на 01.12.2017 г. въззивният съд се произнесъл с решение, с което потвърдил изцяло присъдата на Окръжен съд – Габрово като правилна и законосъобразна.

         След внесен касационен протест пред Върховния касационен съд било образувано к.д. 82/2018, с решение по което ВКС отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал решението за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

21 май – 27 май 2018 г.

 

 

21 май 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 149/2018 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е:  М. Р. П. (р. 1988г.)

 

         Със своя присъда от 13.02.2018 г., по НОХД 621/2017 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия М. Р. П. от гр. Тетевен за виновен в това, че на 05.06.2017 г., около 20.30 ч., в горски дол, разположен в дясно на улица Соколска на кв. „Острец“ , гр. Априлци, обл. Ловеч, с особена жестокост – нанасяйки с голяма сила множество удари с ръце и крака по тялото на Т. Г. Я. (р. 1953г.) от с. Табашка, общ. Севлиево, умишлено умъртвил същия, като смъртта е настъпила по особено мъчителен за убития начин, изразяващ се в значителни болки и страдания от причинените му съчетани гръдно-коремна и лицева травми, травматичен шок, кръвозагуба и аспирация на кръв.

         На основание чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. с чл. 115 от НК, чл. 54 от НК, Окръжен съд – Ловеч осъдил подсъдимия на 18 години лишаване от свобода, което наказание, на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), редуцирал с 1/3 до 12 години лишаване от свобода, които да се изтърпят при първоначален строг режим.

         Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати на Я. Г. Я., Ц. Г. Я, И. Г. Я. и П. Г. Я сумата от по 40 000 лева за всеки от тях поотделно, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 139/2018 – 10.30 часа

Подсъдими по процеса са: Р. Г. М. (р. 1989г.), Д. И. П. (р.1991г.) и М. Н. Д. (р. 1996г.)

 

         Със своя присъда от 13.03.2018 г. по НОХД 14/2018, Окръжен съд - Габрово е признал подсъдмия Р. Г. М. от гр. Габрово за виновен в  това, че на 28.06.2017 г. в гр. Габрово, за времето от 20.00 до 20.10 часа, в борова гора до ПМГ „Акд. Иван Гюзелев“ в гр. Габрово, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително по ЗКНВП, разпространил високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана) с общо тегло 13,9 грама, на стойност 83,48 лева, чрез продажби на М. Н. Д. и Д. И. П. от гр. Габрово (престъпление по чл. 354а ал.1, изр. 1, предл. 5 алт. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК), както и за виновен в това, че на 28.06.2017 г., в гр. Габрово, около 23.30 ч., в района на ул. „Климент Охридски“, без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал в себе си високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана), с общо нето тегло 2,789 грама, на обща стойност 16,74 лева (престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, алт. 1, т. 1, предл. 1 от НК), като на основание чл. 23 ал. 1 от НК и при условията на чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), определил едно общо наказание за подсъдимия, измежду определените за двете деяния, а именно 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от 5 години (условно), както и да заплати 5000 лева глоба в полза на държавата.

         Със същата присъда, подсъдимите Д. И. П. и М. Н. Д. са признати за виновни в това, че на 28.06.2017 г. , без надлежно разрешително по ЗКНВП, придобили от Р. Г. М. и държали в управлявани от тях леки автомобили високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана) (престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК), като подсъдимият М. Н. Д. е признат за виновен и в това, че на 28.06.2017 г. в гр. Габрово, около 21.15 ч., по ул. „Любен Каравелов“, управлявал МПС – лек автомобил „БМВ“, след употреба на наркотичното вещество канабис, установена по надлежния ред, чрез техническо средство (престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК), поради което и при условията на чл. 58а от НК, Окръжен съд – Габрово определил наказание от 8 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим и 2000 лева глоба за Д. И. П, а по отношение на М. Н. Д. определил на основание чл. 23 ал. 1 от НК едно общо наказание за двете деяния, а именно 8 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал.1 отложил с изпитателен срок от три години (условно), 2000 лева глоба и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия Д. И. П.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 138/2018 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е:  Г. С. Г. (р. 1989г.)

 

Със своя присъда от 04.01.2018 г., по НОХД 530/2017 г., Окръжен съд – Ловеч признал подсъдимия Г. С. Г. от с. Слатина, обл. Ловеч за виновен в това, че на 30.09.2016 г., около 20.40 ч. на околовръстен път II-35, движейки се в посока гр. Троян, при управление на лек автомобил „Мерцедес Ц220“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП – въпреки задължението си като водач да намали скорстта и да спре при възникване опасност за движението – наличие на пешеходци на пътното платно, не спрял и по непредпазливост причинил смъртта на Т. Е. И. (р. 2003г.) от с. Хлевене, обл. Ловеч, като след деянието е избягал от местопроизшествието.

На основание чл. 343 ал. 3, предл. 5, вр. с ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, предл 3 от НК, вр. чл. 54 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд е осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. На основание чл. 343г, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 5 години.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и неговия защитник и от частния обвинител и нейния повереник.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

14 май20 май 2018 г.

 

 

14 май 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 119/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е:  Т. Р. Р. (р. 1991г.)

 

         Със своя присъда от 31.01.2018 по НОХД 759/2017, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Т. Р. Р. от гр. Русе за виновен в това, че на 29.04.2014 г., в гр. Русе, при управление на МПС – лек автомобил „Киа Рио“ нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – „При избиране на скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч.: категория В, населено място – 50 км/ч., като управлявал лекия автомобил в населено място със скорост от 80 км./ч., в резултат на което и в условията на независимо съпричиняване с И. Д. Д., по непредпазливост причинил смъртта на Р. К. Д.

         На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, пр. 1, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 и чл. 58а, ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 4 години (условно).

         На основание чл. 343г, вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 години.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 131/2018 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е: С. М. М. (р. 1983г.)

 

         Със своя присъда от 12.03.2018 г. по НОХД 62/2018, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия С. М. М.  от гр. Дебелец, общ. Велико Търново за виновен в това, че като водач на лек автомобил „Лексус“, като след бил спрян за проверка от служители на Участък Килифарево към РУМВР-Велико Търново, дал подкуп – банкнота от 100 лева, седем банкноти от 20 лева и банкнота от 10 лева – общо сумата от 250 лева на В. Й. М., Д. С. А и Л.М.И., в качеството им на полицейски органи – мл. инспектори в Участък Килифарево, при изпълнение на служебните им задължения по контрол на пътното движение, за да не извършат действие по служба – да не съставят на подсъдимия акт за установено административно нарушение за това, че управлявал лекия автомобил без задължително включени къси или дневни светлини през деня, без поставен обезопасителен колан, както и без да притежава свидетелство за управление на МПС – нарушения на чл. 70 ал. 3, чл. 137а, ал. 1 и чл. 150 от ЗДвП.

На основание чл. 304а, предл. 3, алт. 2, вр. с чл. 304, ал. 1, предл 3, алт. 2 от НК, вр. чл. 36, чл. 54 и чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, както и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата. 

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

 

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

30 април – 6 май 2018 г.

 

 

30 април 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 115/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: И. И. И. (р. 1993г.) 

 

         Със своя присъда от 26.01.2018 по НОХД 761/2017, Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия И. И. И. от гр. Полски Тръмбеш за виновен в това, че на 19.01.2016 г., в с. Ботров, обл. Русе, на ул. „Георги Димитров“, при управление на МПС – товарен автомобил „Пежо Експерт“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на А.М. С., (р.1966г.), поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал., пр. 3 от НК, чл. 54 ал. 1 и чл. 58а ал. 1 от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Русе го осъдил на 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от четири години (условно).

         На основание чл. 343г от НК, Окръжен съд – Русе лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 години.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители.

 

        

Въззивно наказателно от общ характер дело 388/2017 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е: Л. Й. К. (р. 1996г.)

 

         Със своя присъда от 05.06.2017 г. по НОХД 514/2016, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Л. Й. К. за виновен, в това, че на 07.11.2015 г. в гр. Славяново, Плевенска обл., около 07.00 часа, на път PVN 2145 при управление на МПС – лек автомобил „Тойота 4 Рънър“, собственост на Й. Г. К. от гр. Плевен, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 и чл. 20 ал. 2 от ЗДвП и като не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато превозното средство, което управлявала и задължението си да съобрази скоростта си на движение с атмосферните условия и със състоя        нието на пътя (мъгла, мокър асфалт, завой с десен вираж и отрицателен наклон), за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, като движейки се със скорост около 40км./ч., загубил контрол над управлявания от него автомобил, който поднесъл, преминал през лентата за насрещно движение, напуснал пътното платно и ударил намиращия се край пътя С. А. М. от с. Бръшляница, обл. Плевен, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта му.

         На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. с чл. 54 ал. 1, т. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с тригодишен изпитателен срок (условно).

         Със същата присъда и на основание чл. 343г от НК, подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители и от защитника на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 110/2018 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е: П. С. С. (р. 1965г.)  

 

         Със своя присъда от 02.10.2017 г. по НОХД 310/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия П. С. С. от гр. Силистра за виновен в това, чe на 02.05.2014 г., в района на гр. Сливо поле, обл. Русе, в интервала км. 20+230 до 20+290 по път II-21 град Русе – град Силистра, при управление на МПСбус, марка „Мерцедес Спринтер“, модел 316 CDI, собственост на ЕТ „Хари-3-Х.Х.“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват“, при което причинил по непредпазливост смърт на повече от едно лице – Д. С. П. от гр. Силистра (р.1940г.) и И. Г. М. от гр. Тутракан (р.1940г.), както и средни телесни повреди на повече от едно лице – на Р. С. К. (жена от гр. Русе, р. 1967г.), Р. Г. Д. от (жена от с. Айдемир, р. 1989г.), Й. Й. С. от гр. Русе (мъж от гр. Русе, р. 1991г.), А. Г. П. (жена от гр. Монтана, р. 1958г.), Р. И. С. (мъж от гр. София, р. 1934г.) и В. В. Н. (момиче от гр. Русе, р. 2006 г.).

         На основание чл. 343 ал. 4 /изм/, вр. ал. 3, б „б“, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 2 ал. 2 от НК, чл. 54 и чл. 58а ал.1 от НК (съкратено съдебно следствие), първоинстанционният съд му наложил наказание в размер на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „общ“ режим.

         На основание чл. 343г., вр. чл. 343 ал. 4 от НК и чл. 37 ал. 1 т. 7 и чл. 49 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от пет години.

         Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 6000 лева на И. Й. С. от гр. Русе като обезщетение за претърпените от гражданския ищец неимуществени вреди в резултат от престъплението ведно със законната лихва.

          Делото е образувано по въззивни жалби от подсъдимия и от частните обвинители.

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

23 април – 29 април 2018 г.

 

 

23 април 2018 г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 109/2018 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: Т. М. М. (р. 1983 г.) 

 

         Със своя присъда от 09.02.2018 г. по НОХД 1210/2017, Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия Т. М. М. от с. Мало Конаре, обл. Пазарджик за виновен в това, че на 05.06.2015 г., на главен път I-3, гр. Бяла – гр. Ботевград, на км. 80+992, местност нежовец, близо до гр. Плевен, при управление на МПС – лек автомобил, марка „БМВ 745“, нарушил правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно чл. 21 ал. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта: За МПС от категория „В“, извън населено място – 90км./ч.“), като управлявал посоченото МПС със скорост 120 км./ч. и по непредпазливост причинил смъртта на Д. Г. В. от с. Гривица, обл. Плевен, като след деянието направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.

         На основание чл. 343а, ал. 1 б „б“, вр. чл. 343, ал. 1 б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, чл. 54 и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), Окръжен съд – Плевен осъдил подсъдимия на 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изтърпяването на това наказание с изпитателен срок от три години (условно). На основание чл. 343 г. от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

         Делото в Апелатнвен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители. 

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 97/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: Л. А. Д.  (р.1996г.) 

 

         Със своя присъда от 19.01.2018 г. по НОХД 339/2017г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия  Л. А. Д. от гр. Велико Търново за виновен в това, че на 05.01.2017 г. в гр. Велико Търново по непредпазливост причинил смъртта на Х. С. Д. (р.1969г.) от гр. Велико Търново, в следствие на умишлено нанесена на 05.01.2017 г. в гр. Велико Търново, ул. „Венета Ботева“,( чрез нанасяне на удар с юмрук в главата, който го повалил на земята) тежка телесна повреда, изразяваща се св тежка черепномозъчна травма, с вътрешно черепни кръвоизливи, мозъчна контузия и оток, довели до постоянно разстройство на здравето, опасно за живота. 

         На основание чл. 124, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 128, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, Окръжен съд определил наказание от 4 години и 6 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.58а ал. 1 от НК редуцирал с една трета до

 3 години лишаване от свобода.

         На основание чл. 66 ал. 1 от НК, съдът отложил изпълнението на така определеното наказание с максималния изпитателен срок от 5 години. (условно).

         На основание чл. 45 от ЗЗД, подсъдимият е осъден да заплати 100 000 лева на частния обвинител и граждански ищец Р. Х. Н., представляващи обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в резултат на деянието, в едно със законната лихва. 

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново.      

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 101/2018 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса e: И. П. Х. (р. 1991г.)

 

         Със своя присъда от 01.12.2017 г. по НОХД 15/2017, Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия И. П. Х. от с. Градница, община Севлиево за виновен в това, че на 18.09.2016 г. на път I-4 при км. 114, в посока гр. София, при управление на МПС – собствения си лек автомобил, марка БМВ 320 Д, нарушил правилата за движение по пътищата, предвидени в чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като превишил максимално допустимата за този участък от пътя /извън населено място/ и за управляваното от него МПС от категория „В“ скорост от 90 км./ч., като се движил със скорост 112 км./ч. и, както и чл. 25 ал. 1 от ЗДвП, като преди да предприеме маневра изпреварване, не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат пред него – мотоциклет, марка „ЗОНГШЕН“, без регистрационен номер, управляван от Н. Й. Б. от с. Ветринци, общ. Велико Търново, без регистрационен номер, причинявайки по този начин смъртта на водача Н. Й. Б.

         На основание чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. с чл. 36 и чл. 54 НК, Окръжен съд – Велико Търново му наложил наказание 2 години и 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от четири години (условно).

         На основание чл. 343г. от НК, вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 30 месеца.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

02 април – 08 април 2018 г.

 

 

02 април 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 54/2018 – 09.30 часа

Подсъдими по процеса са: В. С. С. (р. 1975г.) и Й. В. Б. (р. 1966г.)

 

         Със своя присъда от 27.11.2017 г. по НОХД 6 /2017 г. Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимите В.С. С. и Й. В. Б. за виновни в това, че на 22-ри срещу 23-ти април 2015 г., в село Парчевци, общ. Габрово, в съучастие помежду си (В. С. като извършител, Й. Б. като помагач), без надлежно разрешително по ЗКНВП, произвели с цел разпространение – високорисково наркотично вещество – 4,29 грама метаамфетамин на стойност 107,2 лева с 54% съдържание на наркотичен компонент, като Й. В. Б. подмомогнал В.С. С., като набавил средства като предоставил електрически котлон и стая в жилището си за произвеждане на описаното наркотично вещество, като след това държали с цел разпространение от същото наркотично вещество – В. С. С. – 3,99 грама на стойност 100,05 лева, а Й. В. Б. – 0.06 грама, на стойност 1,5 лева – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 1 и 4, вр. чл. 20 от НК

         Със същата присъда В. С. С. е признат за виновен и за това, че на същата деата държал прекурсори, съоръжения и материали за производство на метамфетамин – четири стъклени шишенца, 348,22 милилитра йод, вентилаторна батерия, 29,62 грама червен фосфор, 897,61 грама натриева основа, 911,71 милилитра натриева основа, 110 милилитра солна киселина, 920 милилитра толуол, три фунии, сива електронна везна, част от пластика, част от сламка, две полиетиленови пликчета и две парчета от пластики – престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, вр. изр. 1, предл. 4 от НК.

         На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОС - Габрово определил по едно общо наказание за извършените от двамата деяния – 3 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и 20 000 лева глоба в полза на държавата за В. С. С. и 2 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и 5000 лева в полза на държавата за Й. В. Б.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивни жалби на двамата подсъдими.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 82/2018 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е: Е.С. Б. (р. 1993г.) 

 

          Със своя присъда от 20.12.2017 г. по НОХД 731/2017 г. Окръжен съд - Русе е признал подсъдимият Е. С. Б. от с. Нова Черна, област Силистра за виновен в това, че на 28.05.2016 г. на път III с. Николово – с. Червена вода, двете в Област – Русе, в землището на с. Николово, в района на км. 4+800, при управление на МПС – лек автомобил „БМВ 320И“, нарушил правилата за движение по чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – след като бил длъжен, не контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал и чл. 20 ал. 2 от ЗДвП – като водач на ППС, не съобразил скоростта на движение с релефа на местността и конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, с което допуснал по непредпазливост причиняването на средни телесни повреди на две лица – на П. Ц. С. и С. Н. И., както и смъртта на Е. Е. Ю., настъпила на 30.05.2016 г..

          На основание чл. 343 ал. 4, вр. ал. 3 б „б“, пр. 1, вр. ал. 1 б „в“, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1 пр. 3 и чл. 54 и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), ОС-Русе го осъдил на 4 години и 8 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.

           На основание чл. 343г, вр. с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години.

          Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Русенска окръжна прокуратура и въззивни жалби от подсъдимия и частните обвинители.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 72/2018 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса е: И. Д. Т. (р. 1974г.)

 

          Със своя присъда от 07.11.2017 г. по НОХД 469/2017 г. Окръжен съд - Русе е признал подсъдимият И. Д. Т. от гр. Перник за невинен, в това, че на 15.11.2015 г. на път I-5 Русе-София, в района на км. 11+922, при управление на МПС – автобус „Темса Сафир“, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно – чл. 20, ал. 2, изр. 1 и изр. 2 от ЗДвП – („Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие, като са длъжни да намалят скорстта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“) и по непредпазливост да е причинил смъртта на М. И. П. (р. 1976г.) от с. Пиргово, обл. Русе.

          На основание посоченото и на чл. 304 от НПК, Окръжен съд – Русе оправдал подсъдимия по повдигнатото му от Окръжна прокуратура обвинение по чл. 343, ал. 1 б „в“, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

          Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе и въззивни жалби от частните обвинители.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

26 март – 01 април 2018 г.

 

 

 

26 март 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 76/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: М. К. С. (р. 1993 г.) 

 

         Със своя присъда от 10.01.2018 г. по НОХД 786/2017г., Окръжен съд - Русе е признал подсъдимия М. К. С., гражданин на Република Румъния, живущ в гр. Букурещ за виновен в това, че на 24.05.2016 г. по път I-5, гр. Русе – гр. Велико Търново, в района на км. 48+900, в землището на гр. Бяла, обл. Русе, при управление на МПС – товарен автомобил, марка „Ивеко“ с румънска регистрация, нарушил правилата за движение чл. 20, ал. 1 от ЗДвП („Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват“); чл. 20, ал. 2 от ЗДвП („Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението, с конкретните пътни условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко видимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“);  чл. 21. ал. 2 от ЗДвП („При избиране скоростта на движение, на овдача на ППС е забранено да превишава сигнализираната с пътен знак B26 скорост 50км./ч.“), като се движел със скорост от 95,5 км./ч.; чл. 16, ал. 1 т. 2 от ЗДвП („На пътно платно с двупосочно движение, на водача на ППС е забранено, когато платното за движение има три пътни ленти – да навлиза и да се движи в крайната лява лента“) и чл. 63 ал. 2, т. 1 от ППЗДвП – като по непредпазливост причинил смърт на едно лице и телесни повреди на едно лице – смъртта на Д. П. К. (р. 1970г.) от гр. Русе и средни телесни повреди на Т. Г. К. (р. 1964г.)

         На основание чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б „б“, пр. 1, вр. ал. 1 вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, чл. 36 и чл. 54 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия на 3 години и 6 месеца лишаване от свобод, като на основание чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие) редуцирал така определеното наказание до 2 години и 4 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изтърпяването на това наказание с изпитателен срок от четири години (условно). На основание чл. 343г. от НК, лишил подсъдимия от правото да управлява МПС за срок от 2 годин и 6 месеца.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание протест от Окръжна прокуратура – Русе.

 

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

19 март – 25 март 2018 г.

 

 

19 март 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 32/2018 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е: В. М. В. (р. 1967г.)

 

         Със своя присъда от 18.12.2018 г. по НОХД 1085/2017г., Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия В. М. В. от гр. Кнежа за виновен в това, че през периода от 01.01.2001-13.07.2006 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и управител на ЕТ „Г.. В.“ – гр. Кнежа, избегнал плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 258 829,95 лева, като в подадени пред ТД на НАП Плевен, справки- декларации по ЗДДС, потвърдил неистина относно извършени сделки с право на данъчен кредит.

         На основание чл. 257 (отм.) ал. 1, във вр. чл. 255 (стар) ал. 1 предл. 2 от НК, във вр. чл. 26 ал. 1 от НК, вр. чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, ОС-Плевен осъдил подсъдимия на 5 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години. (условно).

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

12 март16 март 2018 г.

 

 

12 март 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 53/2018 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: Л. К. Л. (р. 1989г.) 

 

         Със своя присъда от 12.01.2018 г. по НОХД 1307/2017 г., Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Л. К. Л. за виновен в това, че на 17.09.2016 г. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, на кръстовище образувано от ул. „Юрий Гагарин“ и ул „Пеньо Пенев“, при управление на МПС – лек автомобил „Опел Вектра“, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 5 ал. 1 и ал. 2 и чл. 116 от ЗДвП, като умишлено причинил средна телесна повреда на К. В. Б. (р. 1977г.) от гр. Тръстеник обл. Плевен, изразяваща се в счупване на горното рамо на дясната срамна кост от тазовия пръстен, довело до трайно затруднение движението на снагата и десния крак, като на основание чл. 342 ал. 3 б. „Б“ и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), първоистанционният съд определил наказание от 6 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален строг режим.

         Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 09.10.2017 г., около 10.30 ч. в гр. Тръстеник, обл. Плевен, в района на кръстовище, образувано от ул. „Яне Сандански“ и ул. „10 декември“, по посока на движение ул. „Арда“, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра“ без съответно СУМПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с наказателно постановление на началника на РУ-Долна Митрополия, влязло в сила на 03.07.2017 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. чл. 58а от НК, Окръжен съд – Плевен определил наказание от 1 година лишаване от свобода при първоначален строг режим за това деяние, както и глоба в размер на 1000 лева.

         На основание чл. 23 ал. 1 съдът определил едно общо наказание измежду наложените за двете деяния, а именно 6 години лишаване от свобода, което на основание чл. 24 от НК увеличил с 1 година и 4 месеца и осъдил подсъдимия да изтърпи наказание 7 години и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим и да заплати 1000 лева глоба в полза на държавата.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 77/2018 – 11.00 часа

Подсъдима по процеса е: Д. Д. Д. (р. 1992г.)  )

 

         Със своя присъда от 24.01.2018 г., по НОХД 800/2017 г. Окръжен съд – Русе е признал за виновна подсъдимата Д. Д. Д. от гр. Русе в това, че на 29.01.2017 г. в гр. Русе, по ул. Шипка, в района на Кооперативен пазар, при управление на МПС – лек автомобил „Пежо 307“, нарушила правилата за движение – по чл. 20, ал. 2 изр. 2 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“, като по непредпазливост причинила смъртта на В. К. В. (р. 1944 г.)

         На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342 ал. 1 пр. 3 от НК и чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), както и на чл. 343г. от НК, първоинстанционният съд и наложил наказание в размер на 2 години и 4 месеца лишаване от свобода, което изтърпяване отложил с изпитателен срок от четири години (условно), като я лишил и от право да управлява МПС за срок от 3 години.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимата.

        

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 78/2018 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса е: С. К. К. (р.1969г.)  

 

          Със своя присъда от 30.10.2017 г. по НОХД 494 /2017 г. Окръжен съд - Русе е признал подсъдимите С. К. К. (р.1969г.) от с. Оряхово, обл. Стара Загора и Й. А. Й. (р.1982г.) от гр. Варна за виновни в това, че на 21.01.2017 г., в Русе, на ГКПП „Дунав мост“, трасе – изход, в съизвършителство помежду си,  направили опит без надлежно разрешение, да пренесат през границата на страната високорисково наркотично вещество – 50, 391 кг. хероин, със съдържание на активно действащ компонент диацетилморфин в границите на 0,1 до 0,5 тегловни процента, на стойност 2 015 640 лева, като деянието останало недовършено по независещи от волята им причини, поради което и на на основание чл. 242 ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказания от 13 години лишаване от свобода и 150 000 лева глоба за С. К. К. и 10 години лишаване от свобода и 100 000 лева глоба за Й.А. Й.

          Със същата присъда, двамата подсъдими са били признати за виновни и в това, че на 21.01.2017 г. от с. Оряховица, обл. Стара Загора до ГКПП „Дунав мост“ трасе – изход в Русе, в съизвършителство помежду си държали с цел разпространение горепосоченото високорисково наркотично вещество, поради което и на основание чл. 354 „а“, ал. 2, изр. 2 пр. 4, вр. ал. 1, пр. 4, вр. чл. 20 ал. 2 и чл. 54 от НК, Окръжен съд – Русе определил наказания от 10 години лишаване от свобода и 60 000 лева глоба за С. К. К. и 8 години лишаване от свобода и 30 000 лева глоба за Й. А. Й.

          На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Русе групирал наказанията за отделните деяния и определил за подсъдимите наказания 13 години лишаване от свобода и 150 000 лева глоба за С. К. К. и 10 години лишаване от свобода и 100 000 лева глоба за Й. А. Й. , като наказанията лишаване от свобода да бъдат изтърпени при първоначален „строг режим“

          Със същата присъда, двамата подсъдими са признати за невинни по първоначалното обвинение по чл. 242 ал. 4 пр. 1 от НК.

          Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимия – лично и чрез неговия защитник.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

05 март11 март 2018 г.

 

7 март 2018г. (четвъртък)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 286/2017 – 11.30 часа

Подсъдима по процеса е: С. И. С. (р. 1966г.)

 

         Със своя присъда от 27.04.2017 г. по НОХД 219/2016 г., Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимата С. И. С. (р. 1966г.) от гр. София за виновна в това, че на 07.08.2015 г., около 21.00 ч. в гр. Луковит, на територията на производствена база Луковит за регенериране на отработени масла на фирма "Полихим-СС" ЕООД, поради немарливо изпълнение на занятие, като собственик-работодател и управител на фирма "Полихим-СС" ЕООД-гр. София, в цех за преработка на отпадъчни масла, представляващо източник на повишена опасност - при работа с инсталация за регенериране на отработени масла, в нарушение на чл. 4, ал. 1, от ЗЗБУТ, чл. 14, т. 2 от Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска, чл. 166, ал. 3 от Наредба 7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословните и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване и чл. 173 ал. 1 и чл. 195 от същата наредба,

         допуснала изработване и монтиране на събирателна кутия, съд, работещ под налягане 1,5-2.0 бара, неотговарящ на изискванията на нито един от членовете от чл. 6 до чл. 25 и на целия Раздел III от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и въвела в експлоатация въпросната кутия, като по непредпазливост причинила смъртта на О. Д. Б. (р. 1965г.), настъпила на 11.08.2015 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия - възрастни, при УМБАЛСМ "Пирогов" - София.

         На основание чл. 123, ал. 1, предл. 2, вр. чл. 54 от НК, ОС-Ловеч я осъдил на 18 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил условно изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години.

         Със същата присъдата С. И. С. е осъдена и да заплати на П. О. Б и В. О. Б. (граждански ищци) сумата от по 100 000 лева за всяка от тях, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от престъплението.

         Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимата.

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

26 февруари – 3 март 2018 г.

 

 

26 февруари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 28/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: С. В. Т. (р. 1992г.)

 

Със своя присъда от 06.12.2017 г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия С. В. Т. от с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив за виновен в това, че на 29.06.2016 г., на път I-4 (София-Варна), на км. 166 на територията на община Стражица, обл. Велико Търново, при управление на МПС – лек автомобил „Фиат Браво“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 16, ал.1, т. 2 от ЗДвП, като на пътно платно с три ленти за движение, навлязъл и се движил в крайна лява лента; чл. 63 ал. 2 т. 1 от ППЗДвП – като пресякъл единична непрекъсната линия М1 от надлъжна маркировка; чл. 47, ал. 3 от ППЗДвП, като нарушил въведената със знак В24 забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош; чл. 20 ал. 1 от ЗДвП – като не контролирал непрекъснато превозното средство, което управлявал и чл. 21 ал. 1 от ЗДвП – като превишил допустимата за ППС от категория В за участъка от пътя извън населено място скорост от 90км./ч. и се движил със скорост 116,3 км./ч., в резултат на което предизвикал настъпването на ПТП с насрещнодвижещия се товарен автомобил „ДАФ“, управляван от Бохумил В. (чешки гражданин) и по непредпазливост причинил смъртта на Д. А. Б. от гр. Пловдив.

На основание чл. 343 ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 36, чл. 54 и чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК, първоинстанционият съд го осъдил на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил изпълнението на това наказание с изпитателен срок от 4 години (условно)

На основание чл. 67, ал. 3 от НК, подсъдимият е осъден през изпитателния срок да изпълнява пробационни мерки – задължителни срещи с пробационен служител и задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 години.

На основание чл. 343г. от НК, подсъдимият е и лишен от право да управлява МПС за срок от 3 години.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 543/2017 – 10.30 часа

Подсъдим по процеса е: К. М. М. (р. 1969г.)

 

         Със своя присъда от 23.10.2017 г. по НОХД 23/2017г., Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия К. М. М. от гр. Габрово за виновен в това, че на 21.10.2016 г., в гр. Габрово, в къща, находяща се на ул. „Стефан Караджа“, причинил смъртта на И. Н. И. от гр. Габрово по непредпазливост, в следствие на умишлено нанесени леки телесни повреди в областта на главата, по смисъла на чл. 130 ал. 1 от НК.

         На основание чл. 124 ал. 1, пр. 3-то, вр. с чл. 54 от НК, Окръжен съд – Габорово осъдил подсъдимия на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от три години (условно)

         Със същата присъда, подсъдимият е признат за невинен в това умишлено да е умъртвил  И. Н. И. като на основание чл. 304 от НПК го оправдал по повдигнатото му от Окръжна прокуратура – Габрово обвинение по чл. 115 от НК.

          Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Габрово

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 32/2018 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е: В. М. В. (р. 1967г.)

 

         Със своя присъда от 18.12.2018 г. по НОХД 1085/2017г., Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия В. М. В. от гр. Кнежа за виновен в това, че през периода от 01.01.2001-13.07.2006 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на собственик и управител на ЕТ „Г.. В.“ – гр. Кнежа, избегнал плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 258 829,95 лева, като в подадени пред ТД на НАП Плевен, справки- декларации по ЗДДС, потвърдил неистина относно извършени сделки с право на данъчен кредит.

         На основание чл. 257 (отм.) ал. 1, във вр. чл. 255 (стар) ал. 1 предл. 2 от НК, във вр. чл. 26 ал. 1 от НК, вр. чл. 58а (съкратено съдебно следствие) от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, ОС-Плевен осъдил подсъдимия на 5 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години. (условно).

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 493/2017 – 13.30 часа

Подсъдим по процеса e: Г. Д. Г. (р. 1967г.)

 

 

         Със своя присъда от 12.09.2016 г. по НОХД 1/2016, Окръжен съд Габрово е признал подсъдимия Г. Д. Г. от гр. Ловеч за невинен в това, че на 27.04.2014 г., около 19.50 часа, на главен път I-4, в района на Община Севлиево, при управление на МПС - товарен автомобил влекач "Волво", теглещ полуремарке, собственост на "Бобо 5 и синове" ООД, да е нарушил правилата за движение по пътищата:

         - чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с превозвания товар, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и да спрат, когато възникне опасност за движението"

         - чл. 21, ал. 1 от ЗДвП: "При избиране скоростта на движение на водача на ППС, категория С+Е е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч. - 70 км./ч., при движение по път извън населено място

         и по непредпазливост  да е причинил смъртта на М.Л. Д. (р. 1990г.) и на Е. П. Д. (р. 1964г.), и двамата от гр. София, с което да е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3. предл. 5, б "б", предл. 1, вр. с ал. 1, б "в", вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което го е оправдал по така повдигнатото му обвинение.

         След протест на Окръжна прокуратура – Габрово, делото е било изпратено в Апелативен съд – Велико Търново, където е образувано ВНОХД 362/2017г. На 06.06.2017 г. ВТАС постановил решение, с което потвърдил присъдата на Окръжен съд – Габрово. След протест делото е било изпратно във Върховния касационен съд, който отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново. 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

19 февруари – 25 февруари 2018 г.

 

 

19 февруари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 552/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: С. Г. И. (р.1975г.) 

 

         Със своя присъда от 17.11.2017 г. по НОХД 716/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Г. И. от гр. Русе за виновен в това, че на 03.11.2017 г. в гр. Русе дал дар – 1 банкнота от 10 лева, 2 банкноти от 20 лева или общо 50 лева на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – полицейски орган – старши полицай при Второ РУ на ОДМВР-Русе – П. В. А., за да не извърши действие по служба, а именно да не състави Акт за установено административно нарушение по чл. 189 ал. 1 от ЗДвП.

         На основание чл. 304а, пр. 3, вр. чл. 304 ал. 1, вр. с чл.54 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, Окръжен съд – Русе му определил наказание от 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплати глоба в размер на 200 лева в полза на държавата. 

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 286/2017 – 11.30 часа

Подсъдима по процеса е: С. И. С. (р. 1966г.)

 

         Със своя присъда от 27.04.2017 г. по НОХД 219/2016 г., Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимата С. И. С. (р. 1966г.) от гр. София за виновна в това, че на 07.08.2015 г., около 21.00 ч. в гр. Луковит, на територията на производствена база Луковит за регенериране на отработени масла на фирма "Полихим-СС" ЕООД, поради немарливо изпълнение на занятие, като собственик-работодател и управител на фирма "Полихим-СС" ЕООД-гр. София, в цех за преработка на отпадъчни масла, представляващо източник на повишена опасност - при работа с инсталация за регенериране на отработени масла, в нарушение на чл. 4, ал. 1, от ЗЗБУТ, чл. 14, т. 2 от Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска, чл. 166, ал. 3 от Наредба 7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословните и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване и чл. 173 ал. 1 и чл. 195 от същата наредба,

         допуснала изработване и монтиране на събирателна кутия, съд, работещ под налягане 1,5-2.0 бара, неотговарящ на изискванията на нито един от членовете от чл. 6 до чл. 25 и на целия Раздел III от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и въвела в експлоатация въпросната кутия, като по непредпазливост причинила смъртта на О. Д. Б. (р. 1965г.), настъпила на 11.08.2015 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия - възрастни, при УМБАЛСМ "Пирогов" - София.

         На основание чл. 123, ал. 1, предл. 2, вр. чл. 54 от НК, ОС-Ловеч я осъдил на 18 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил условно изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години.

         Със същата присъдата С. И. С. е осъдена и да заплати на П. О. Б и В. О. Б. (граждански ищци) сумата от по 100 000 лева за всяка от тях, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от престъплението.

         Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимата.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

12 февруари18 февруари 2018 г.

 

 

12 февруари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 16/2018 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: В. Н. Д. (р.1968г.) 

 

          Със своя присъда от 13.11.2017 г. по НОХД 497/2016 г. Окръжен съд - Русе е признал подсъдимия В. Н. Д. от гр. Русе за виновен в това, че на 16.11.2016 г. и на 17.11.2016 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, като служител в Първо РУ на МВР – Русе на длъжност Разузнавач V степен, Група „Противодействие на Криминалната престъпност“,  Сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ на МВР – Русе, разгласил информация, представляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25 от ЗККИ – като тази информация се съдържа в план относно провеждане на действия по разследването по прокурорска преписка на ОП-Русе, класифициран с гриф за сигурност „Поверително“ и свързаните с него оперативно-издирвателни мероприятия (ОИМ), като съобщил на М. И. И. за извършваните действия и лица по плана и ОИМ, която информация му станала известна по служба.

          На основание чл. 357, ал. 1, изр. 1 от НК, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, ОС-Русе осъдил подсъдимия на 3 години лишаване от свобода за това деяние.

          Подсъдимият е бил признат за виновен и в това, че през периода от 02.09.2016 г. до 15.12.2016 г. в гр. Русе, разгласил на М. И. И. сведения от друго естество – информация, съдържаща се интегрирана информационна система „Справки“ на МВР, отнасяща се до две лица, а именно – данни от националния регистър на българските данни за самоличност – адресна регистрация, както и данни от АИС „КАТ“ – регистрация на МПС и техните собственици, което не представлява държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон.

          На основание чл. 360 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 1 година лишаване от свобода за това деяние.

          Ваньо Н. Д. бил признат за виновен и в това, че на 16.12.2016 г. в гр. Русе, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия – 56 броя пистолетни патрони, калибър 9х18мм., без да има надлежно разрешение за това.

          На основание чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК и чл. 54 от НК, ОС-Русе го осъдил на 2 години лишаване от свобода за това деяние.

          На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд наложил едно общо наказание измежду определените за отделните деяния, а именно най-тежкото от тях – 3 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален общ режим.

          Делото в Апелаативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Русе и въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 3/2018 – 10.30 часа

Подсъдими по процеса са: Б. С. И. (р. 1955г.) и В. В. Ц. (р.1958г.) 

 

         Със своя присъда от 21.06.2016г. по НОХД 118/2015 Окръжен съд Плевен е признал подсъдимите Б. С. И. и В. В. Ц. за виновни в това, че на 16.09.2010 г. в землището на с. Крушовене, обл. Плевен, в местността „Попово дъно”, при условията на независимо съпричинителство помежду им, той като управител на „СИБИ-ИЛЧОВСКИ” ЕООД – гр. Кнежа, а тя като зам-управител на същото дружество, на който е възложено обучение, провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на дружеството, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с работата със земеделска техника при провеждането на земеделска дейност, извършвана от „СИБИ-ИЛЧОВСКИ”, нарушили задълженията си по:

         - Б. С. И. – чл. 127, ал. 1 т. 5, пр. 2 от КТ;  Чл. 6 т. 3. от Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите от отрасъл „Земеделие”;  Чл. 3 пр. 2 и чл. 12 ал. 2, т. 1, т.2 вр. ал. 1, вр. ал. 11 на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ; т. 2 и т. 6 на Заповед 2/04.01.2010 г. на управителя на „СИБИ ИЛЧОВСКИ”

         - В. В. Ц. - Чл. 6 т. 3. от Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите от отрасъл „Земеделие”; Чл. 12 ал. 2, вр. ал. 1 на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ; Заповед 1/04.01.2010 г. на управителя на „СИБИ ИЛЧОВСКИ” за възлагане на обучение, провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на дружеството.

         като по този начин двамата подсъдими по непредпазливост причинили смъртта на С. Г. Н. (р. 1975г.) от гр. Кнежа, поради което и на основание чл. 123 ал. 1, пр. 2 и чл. 54 от НК, Окръжен съд Плевен им наложил наказания както следва:

         - На Б. С. И. – 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.

         - На В. В. Ц. – 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от три години.

         Със същата присъда, двамата подсъдими са осъдени солидарно да заплатят по 60 000 лева на всеки от гражданските ищци и частни обвинители Г. С. Н. и Л. С. Н. като обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на престъплението.

         Срещу присъдата са били подадени жалби от подсъдимите и от частните обвинители, на което основание в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 253/2016. На 22.05.2017 г. ВТАС се е произнесъл с решение, с което изменил присъдата на ОС-Плевен, като намалил наказанията за подсъдимите и увеличил размера на обезщетенията за гражданските ищци. След постъпили касационни жалби от подсъдимите и частните обвинители, делото е било изпратено във Върховния касационен съд. Със свое решение от 02.01.2018 г., ВКС отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

05 февруари14 февруари 2018 г.

 

 

05 февруари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 530/2017 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: Ж. А. А. (р.1981г.) 

 

         Със своя присъда от 16.10.2017 г. по НОХД 316/2017г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Ж. А. А. за виновен в това, че на 17.09.2016 г.  в дом, находящ в гр. Полски Тръмбеш, ул „Търговска“, направил опит умишлено да умъртви другиго – К. И. К. (р. 1954г.) от гр. Полски Тръмбеш, чрез намушкване с нож в коремната област, като престъплението останало недовършено поради независещи от дееца причини.

         На основание  чл. 116 ал. 1 т. 6, предл. 2, вр. чл. 115, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а от НК, чл. 36 и чл 55 ал. 1 т.1 от НК, Окръжен съд – Велико Търново определил наказание от 9 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

29 януари – 04 февруари 2018 г.

 

29 януари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 542/2017 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: И. З. И. (р.1995г.) 

 

         Със своя присъда от 10.11.2017 г. по НОХД 975/2017, Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимия И. З. И. от гр. Левски, обл. Плевен за виновен в това, че на 02.06.2017 г. на път I-3 гр. Бяла – гр. Ботевград, при пътен възел „НКХ“ по посока гр. Русе, направил опит да даде подкуп: дар – банкнота с номинал 100 долара на длъжностни лица – С. Л. К. – автоконтрольор в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“, в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен и К. Ч. П. – младши автоконтрольор в същата група, за да не извършат действие по служба – да не му се състави акт за административно нарушение за това, че:  1. управлява без платена винетна такса; 2. не е отстранил невалиден винетен стикер от предно обзорно стъкло на автомобила; 3.Не е залепил стикер за валидна застраховка „Гражданска отговорност“; 4. Не е заплатил глоба по връчено му и влязло в сила наказателно постановление от 28.02.2017 г.; 5. Не е представил контролен талон;

         и също така, за да не му се изземе СУМПС на основание чл. 171, ат. 1 б. Д от ЗДвП, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.

         На основание чл. 304а, пр. 3, вр. с чл. 304, ал. 1, вр. с чл. 18 от НК и чл. 58а (съкратено съдебно следствие) Окръжен съд - Плевен определил наказание на подсъдимия в размер на 8 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години (условно)

         Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати 3000 лева глоба в полза на държавата.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

22 януари – 28 януари 2018 г.

 

 

22 януари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 562/2017 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: М. С. М. (р.1955г.) (р. 1955г.)

 

         Със своя присъда от 21.11.2017 г. по НОХД 61/2017, Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия М. С. М. от гр. Габрово за виновен в това, че на 28.03.2016 г., около 16.00 часа в гр. Габрово, на ул. „Бодра смяна“, в зоната на пропускателен пункт с бариера, в района на фирма „Пластформ“ ООД и фирма „Терахим 97“ АД, при управление на МПС – товарна автокомпозиция, товарен автомобил марка „Скания“, с прикачено към него ремарке, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 25 ал. 1 от ЗДвП („Водачът на ППС, който трябва да предприеме каквато и да е маневра, преди започнване на маневрата трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават край него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“); чл. 77 ал. 1 от ППЗДвП („Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата, следва да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал“) и чл. 116 от ЗДвП („Водачът на ППС е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците…“) и по непредпалзливост причинил смъртта на пешеходката П. К. К. (р. 1954г.) от гр. Габрово.

         На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, Окръжен съд – Габрово осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от три години (условно)

         На основание чл. 343г. вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, съдът лишил М. С. М. от право да управлява МПС за срок от 2 години, считано от влизане на присъдата в сила.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 552/2017 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: С. Г. И. (р.1975г.) 

 

         Със своя присъда от 17.11.2017 г. по НОХД 716/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия С. Г. И. от гр. Русе за виновен в това, че на 03.11.2017 г. в гр. Русе дал дар – 1 банкнота от 10 лева, 2 банкноти от 20 лева или общо 50 лева на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – полицейски орган – старши полицай при Второ РУ на ОДМВР-Русе – П. В. А., за да не извърши действие по служба, а именно да не състави Акт за установено административно нарушение по чл. 189 ал. 1 от ЗДвП.

         На основание чл. 304а, пр. 3, вр. чл. 304 ал. 1, вр. с чл.54 от НК и чл. 58а, ал. 1 от НК, Окръжен съд – Русе му определил наказание от 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и да заплати глоба в размер на 200 лева в полза на държавата. 

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 286/2017 – 11.00 часа

Подсъдима по процеса е: С. И. С. (р. 1966г.)

 

         Със своя присъда от 27.04.2017 г. по НОХД 219/2016 г., Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимата С. И. С. (р. 1966г.) от гр. София за виновна в това, че на 07.08.2015 г., около 21.00 ч. в гр. Луковит, на територията на производствена база Луковит за регенериране на отработени масла на фирма "Полихим-СС" ЕООД, поради немарливо изпълнение на занятие, като собственик-работодател и управител на фирма "Полихим-СС" ЕООД-гр. София, в цех за преработка на отпадъчни масла, представляващо източник на повишена опасност - при работа с инсталация за регенериране на отработени масла, в нарушение на чл. 4, ал. 1, от ЗЗБУТ, чл. 14, т. 2 от Наредба 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска, чл. 166, ал. 3 от Наредба 7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословните и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване и чл. 173 ал. 1 и чл. 195 от същата наредба,

         допуснала изработване и монтиране на събирателна кутия, съд, работещ под налягане 1,5-2.0 бара, неотговарящ на изискванията на нито един от членовете от чл. 6 до чл. 25 и на целия Раздел III от Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане и въвела в експлоатация въпросната кутия, като по непредпазливост причинила смъртта на О. Д. Б. (р. 1965г.), настъпила на 11.08.2015 г. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия - възрастни, при УМБАЛСМ "Пирогов" - София.

         На основание чл. 123, ал. 1, предл. 2, вр. чл. 54 от НК, ОС-Ловеч я осъдил на 18 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил условно изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години.

         Със същата присъдата С.  И. С. е осъдена и да заплати на П. О. Б и В. О. Б. (граждански ищци) сумата от по 100 000 лева за всяка от тях, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от престъплението.

         Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимата.

 

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 388/2017 – 14.00 часа

Подсъдим по процеса е: Л. Й. К. (р. 1996г.)

 

         Със своя присъда от 05.06.2017 г. по НОХД 514/2016, Окръжен съд - Плевен е признал подсъдимия Л. Й. К. за виновен, в това, че на 07.11.2015 г. в гр. Славяново, Плевенска обл., около 07.00 часа, на път PVN 2145 при управление на МПС – лек автомобил „Тойота 4 Рънър“, собственост на Й. Г. К. от гр. Плевен, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 20 ал. 1 и чл. 20 ал. 2 от ЗДвП и като не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато превозното средство, което управлявала и задължението си да съобрази скоростта си на движение с атмосферните условия и със състоя        нието на пътя (мъгла, мокър асфалт, завой с десен вираж и отрицателен наклон), за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, като движейки се със скорост около 40км./ч., загубил контрол над управлявания от него автомобил, който поднесъл, преминал през лентата за насрещно движение, напуснал пътното платно и ударил намиращия се край пътя С. А. М. от с. Бръшляница, обл. Плевен, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта му.

         На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. с чл. 54 ал. 1, т. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 отложил изпълнението на така наложеното наказание с тригодишен изпитателен срок (условно).

         Със същата присъда и на основание чл. 343г от НК, подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от частните обвинители и от защитника на подсъдимия.

 

 

24 януари 2018г. (сряда)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 89/2017 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса e: А. Т. А. (р.1996г.) 

 

Със своя присъда от 26.01.2017 г. по НОХД 384/2016, Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия А. Т. А. от с. Дерманци, обл. Ловеч за виновен в това, че на 31.07.2014 г., около 22.40 часа в с. Ъглен, обл. Ловеч, на мост след ул. "Освобождение" в посока с. Садовец, обл. Плевен, при управление на МПС - лек автомобил марка "Мерцедес" модел 500SE, собственост на Б. А. Ц. от с. Дерманци, без да има необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение - чл. 21 ал. 1 от ЗДвП (При избиране скоростта на движение на водача на ППС е забранено да превишава за категория "В" скорост от 90 км./ч. извън населено място) като в тъмната част на денонощието, със скорост 117,5 км./ч. предизвикал удар в металния парапет на моста, с което по непредпазливост причинил смъртта на К. М. С. (р. 1988г.) от с. Ъглен, като след деянието е избягал от местопроизшествието.   

         На основание чл. 343 ал. 3 б "б", предл. 1 във вр. с чл. 342 ал. 1 и основание чл. 58а, ал. 1 от НК, първоинстанционният съд наложил на подсъдимия наказание от 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил условно с изпитателен срок от 5 години.

         Срещу така постановената присъда е била подадена жалба от частния обвинител, във връзка с което в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 89/2017 г. На 18.05.2017 г., въззивният съд постановил решение, с което потвърдил присъдата на Окръжен съд – Ловеч. Решението е било обжалвано пред Върховния касационен съд, който след като разгледал делото, постановил решението да бъде отменено, а делото да бъде върнато за разглеждане от нов състав на Апелативен съд – Велико Търново.

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

15 януари21 януари 2018 г.

 

 

15 януари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 490/2017 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: Й. Н. К. (р. 1979г.)

 

         Със своя присъда от 29.08.2017 г. по НОХД 530/2017, Окръжен съд - Русе е признал подсъдимия Й. Н. К. от гр. Русе за виновен в това, че през периода от месец октомври 2015 г. до 20.01.2017 г. в гр. Мартен, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление – на четиридесет и два пъти, се съвкупил с лице от женски пол – непълнолетната му дъщеря (р. 2001г.). като я принудил към това със сила и заплашване, изнасилената не е навършила 18 години и е низходяща сродница, а извършеното представлява особено тежък случай.

         На основание чл. 152, ал. 4, т. 4, вр. с ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. с ал. 1 т. 2, вр. с чл. 26, ал.1  и чл. 58а от НК, Окръжен съд – Русе осъдил подсъдимия на 12 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.

         Със същата присъда, подсъдимият е бил осъден да заплати и сумата от 60 000 лева на пострадалата, като сумата представлява обезщетение за претърпените от нея немуществени вреди в резулат на престъплението.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

 

   Въззивно наказателно от общ характер дело 515/2017 – 11.00 часа

Подсъдим по процеса е: Б. А. Д. (р.1962г.) 

 

         Със своя присъда от 09.10.2017 г. по НОХД 421/2017г., Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия Б. А. Д. от гр. Русе за виновен в това, че в периода 13.03.2013-26.03.2013г. във Федерална Република Германия, в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен автомобил над 12 тона в „ИТБ-БГ“ ЕООД – гр. Варна, умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество – влекач „Ман“, модел 18-433 FLS, собственост на „ИТБ- БГ“ ЕООД и от това последвало разпиляване на имущетвото – товарният автомобил престанал да бъде на разположение на дружеството, в резултат на което на „ИТБ-БГ“ ЕООД била нанесена щета в размер на 29 760 лева.

         На основание чл. 219, ал. 3, вр. с ал. 1, чл. 36 и чл. 54 от НК, подсъдимият бил осъден на 2 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим.

         Със същата присъда, подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 29 760 лева, представляващи обезщетение за нанесените на дружеството имуществени вреди, ведно с полагащата се законна лихва, считано от датата на деликта до окончателното и изплащане.

          Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 272//2017 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса e: Д. В. Д. (р. 1966г.) 

 

         Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 30/2016 г., Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия Д. В. Д. от гр. Габрово за виновен, в това, че през периода м. март 2008 г. - м. декември 2009 г. в гр. Габрово, без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗКИ, за които се изисква такова разрешение - отпускане на кредити (заеми), срещу лихва, като предоставил кредити в български лева с главница общо в размер на 17 700 лева на различни лица, срещу задължение на същите да му върнат получените в заем суми ведно с договорената върху тях лихва, както следва:

         - през пролетта на 2008 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 2000 лева със срок за връщане един месец при лихва в размер 1000 лева и по 100 лева за всеки месец просрочие.

         -  в края на декември 2009 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 1000 лв., при лихва 1000 лева и по 100 лева на месец до връщането на заема

         - на 06.03.2008 г. в гр. Габрово предоставил на С. В. К. кредит в размер на 5000 лева при лихва 15 000 лева, със срок за връщане до 06.06.2008г.

         - на 02.12.2008 г. в гр. Габрово, предоставил на Н. Н. В. кредит в размер на 9 700 лева, при лихва в размер на 5 000 лева , със срок на връщане 4 години,

         като от описаната дейност получил значителни неправомерни доходи в размер на 12 100 лева, поради което и на основание чл. 252, ал. 2 предл. 2, вр. с ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 5 години лишаване от свобода при общ режим и 5000 лева глоба, както и да заплати сумата от 12 100 лева, придобита чрез престъплението.

         Със същата присъда, подсъдимият е признат за невинен да е предоставил на 13.03.2009 г. на И. В. Д. кредит в размер на 2000 лева при лихва от 1000 лева, както и през периода януари 2010 г. до м. юни 2011 г. да е извършвал по занятие банкови сделки, като и с тази дейност да е получил значителни неправомерни доходи в размер над 12 100 лева до сумата от 52 520 лева, поради което го оправдава по така повдигнатото му обвинение.

         Делото в Апелативен съд - Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура - Габрово. 

 

 

 

Бюлетин на предстоящите за разглеждане наказателни дела  

08 януари14 януари 2018 г.

 

 

8 януари 2018г. (понеделник)

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 377/2017 – 09.30 часа

Подсъдим по процеса е: В. К. П. (р. 1961г.)

 

         Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 159/2016, Окръжен съд - Ловеч е признал подсъдимия В. К. П. от гр. Велико Търново за виновен в това, че на 19.12.2014 г., около 18.50 ч. в село Сопот, област Ловеч, на ул. „Софийска“, при управление на лек автомобил „Фиат Пунто“, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21 ал. 1, пр. 2 от ЗДвП („При избора на скоростта на движение, на водача на ППС е забранено да превишава следните стойности на скоростта на движение – за ППС от категория „В“ в населено място – 50 км./ч.“), като се движел със скорост 80,5 км./ч. и чл. 15 ал. 1 от ЗДвП („На пътя, водачът на ППС се движи възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използва най-дясната свободна лента“) – движил се в насрещната лента и по непредпазливост и в условията на независимо съпричиняване с неизвестен извършител, причинил смъртта на П. В. К. (р. 1934г.) от с. Сопот.

         На основание чл. 343, ал. 1, б „в“, пр. 1-во, вр. с чл. 342 ал. 1, пр. 3 от НК, Окръжен съд – Ловеч наложил на подсъдимия наказание от 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, отложил изпълнението му с изпитателен срок от пет години. (условно)

         На основание чл. 343г. лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна жалба на подсъдимия.

 

Въззивно наказателно от общ характер дело 530/2017 – 10.00 часа

Подсъдим по процеса е: Ж. А. А. (р.1981г.) 

 

         Със своя присъда от 16.10.2017 г. по НОХД 316/2017г., Окръжен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Ж. А. А. за виновен в това, че на 17.09.2016 г.  в дом, находящ в гр. Полски Тръмбеш, ул „Търговска“, направил опит умишлено да умъртви другиго – К. И. К. (р. 1954г.) от гр. Полски Тръмбеш (пастрок на подсъдимия), чрез намушкване с нож в коремната област, като престъплението останало недовършено поради независещи от дееца причини.

         На основание  чл. 116 ал. 1 т. 6, предл. 2, вр. чл. 115, вр. чл. 18 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а от НК (съкратено съдебно следствие), чл. 36 и чл 55 ал. 1 т.1 от НК, Окръжен съд – Велико Търново определил наказание от 9 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.

         Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

          

Въззивно наказателно от общ характер дело 493/2017 – 11.30 часа

Подсъдим по процеса e: Г. Д. Г. (р. 1967г.)

 

         Със своя присъда от 12.09.2016 г. по НОХД 1/2016, Окръжен съд Габрово е признал подсъдимия Г. Д. Г. от гр. Ловеч за невинен в това, че на 27.04.2014 г., около 19.50 часа, на главен път I-4, в района на Община Севлиево, при управление на МПС - товарен автомобил влекач "Волво", теглещ полуремарке, собственост на "Бобо 5 и синове" ООД, да е нарушил правилата за движение по пътищата:

         - чл. 20, ал. 2 от ЗДвП: "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с превозвания товар, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и да спрат, когато възникне опасност за движението"

         - чл. 21, ал. 1 от ЗДвП: "При избиране скоростта на движение на водача на ППС, категория С+Е е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км./ч. - 70 км./ч., при движение по път извън населено място

         и по непредпазливост  да е причинил смъртта на М. Л. Д. (р. 1990г.) и на Е. П. Д. (р. 1964г.), и двамата от гр. София, с което да е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3. предл. 5, б "б", предл. 1, вр. с ал. 1, б "в", вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което го е оправдал по така повдигнатото му обвинение.

         След протест на Окръжна прокуратура – Габрово, делото е било изпратено в Апелативен съд – Велико Търново, където е образувано ВНОХД 362/2017г. На 06.06.2017 г. ВТАС постановил решение, с което потвърдил присъдата на Окръжен съд – Габрово. След протест делото е било изпратно във Върховния касационен съд, който отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Велико Търново.